Bột trét tường Dewpon – 40kg/bao

Bột trét tường được đóng bao !

Trọng lượng 40 kg

mội thông tin chi tiết in trên bao bì !