Bột chét tường giúp cho bền mặt công trình trước khi sử dụng sơn được nhẵn hơn nó cũng giảm thiểu tối đa nhưng khe hở vết chân chim …

Bột trét tường Dewpon – 40kg/bao

Test chưa có nội dung