Bột chét tường giúp cho bền mặt công trình trước khi sử dụng sơn được nhẵn hơn nó cũng giảm thiểu tối đa nhưng khe hở vết chân chim …

Bột trét tường Dewpon – 40kg/bao

Bột trét tường được đóng bao !

Trọng lượng 40 kg

mội thông tin chi tiết in trên bao bì !